κλειδαριά για Airbnb Ενοικιαζόμενα

210,80 €

Νέο

210,80 €

Άλλες πληροφορίες

Κλειδαριά για χρήση Airbnb με χρήση του κινητού τηλεφώνου (bluetooth) του πελάτη για ορισμένο διάστημα που επιλέγετε εσείς!! Επιπλέον χρήση Tag με κουμπί για χρήση χωρίς κινητό τηλέφωνο.